Microsoft System Center Service Manager (SCSM)

Med en Microsoft Service Manager-løsning kan du strukturere og prioritere alle IT-services samt andre interne services fra hele din organisation. Service manager giver både servicetagere, serviceorganisation samt ledelse et godt udgangspunkt for information og overblik, og bidrager dermed til at effektivisere arbejdet i serviceteamet.

Overblik over IT-services

Med Service Manager kan du styre og få overblik over alle dine IT-services samt andre af organisationens interne services, herunder HR-, forretnings-, finans- og marketingservices.

Sager kan oprettes automatisk fra mails, komme fra brugere via service portalen, eller de kan oprettes manuelt. I Service Manager kan der ske en automatisk prioritering ud fra SLA (Service Level Agreement). En brugeroprettelse haster måske ikke nær så meget, som hvis en Server med mange brugere knirker og det vil prioriteringen i systemet afspejle.

Service Manager bidrager desuden til effektiviteten i afdelingen, da sager automatisk vil kunne routes til de mennesker, som har kompetencerne til at løse dem. Det betyder, at sager ikke behøver passere gennem flere hænder før de havner det rigtige sted.

Skab overblik
over IT-driften
med Service Manager

Service katalog 

Med en Service-portal til Service Manager gives der god og overskuelig adgang for organisationens brugere til at bestille tilgængelige services fra service portalen. Samtidig med, at der bestilles services udfyldes alle relevante oplysninger i forbindelse med bestilling. Når oplysningerne er udfyldt, ved systemet præcis hvilke medarbejdere den pågældende request skal routes videre til.

Brugeren har på alle tidspunkter mulighed for at se forløb og seneste status på sagen, og serviceorganisationen vil kunne prioritere og sende sagen til den eller de relevante personer.

Service Manager giver alle brugere nem og enkel adgang til services og sikrer overblik og brugervenlig tilgang for både ledelse og serviceorganisation. 

Service Manager - Orchestrator - SCOM

Service Manager integrerer til hele System Center

Service Manager nyder fordel af at være tæt forbundet med de andre applikationer i System Center Suiten. Det gælder bl.a. Orchestrator, hvorfra der kan laves automatiseringer af rigtig mange arbejdsprocesser (f.eks. automatisk oprettelse af brugere AD'et eller fuldautomatiserede indkøb). Det kan give meget stor værdi og være med til at løse nogle af de tunge og rutineprægede opgaver i en organisation. Derudover er der fra Service Manager en god integration til Operation Manager (SCOM) hvorfra hele IT setup'et kan overvåges. Alarmer fra SCOM kan indgå som incidents i Service Manager således at man kan få en samlet prioritering og overblik over opgaverne.

Mange af disse informationer vil blive samlet i CMDB, der er en database under Service Manager, som også integrerer ti både Operation Manager og Orchestrator.

Service Manager hjælper dig endvidere med historik på de enkelte enheder, så du altid har mulighed for at se hvad der har været logget og hvilke problemer der har været med en enhed.

Fra Service Manager er der rig mulighed for at tage Asset Management i brug. Det betyder at din virksomhed altid har styr på hvilke medarbejdere der har fået udleveret hvilke PC'ere eller andre værdigenstande.

Service Manager understøtter ITIL

Service Manager er kompatibel med ITIL-standarden. Det betyder bl.a. at den håndterer både incidents, requests, change management og problem mangement.

Det er Syspeoples erfaring, at de fleste implementeringer kan drage fordel af - i større eller mindre udstrækning - at lægge sig op af ITIL.

Gennem kvalificeret rådgivning og sparring i forbindelse med implementeringsforløbet sikrer Syspeople, at din serviceplatform opbygges med udgangspunkt i ITIL hvor det måtte give mening, og at den effektivt understøtter din virksomheds processer.

Værdi til din virksomhed

I Syspeople lægger vi vægt på at levere værdi, og vi rådgiver dig gerne om valg af IT Service Management løsning ud fra hvad der er mest velegnet til din virksomhed.

Har du brug for at vide mere, som giver dig et bedre udgangspunkt for valg af løsning, så kontakt  Syspeople på telefon +45 7034 5657 eller info@syspeople.dk.

Vil du vide mere?

Lad Syspeople kontakte dig.