Automatisér dine processer med Microsoft Orchestrator

Spar tid og ressourcer ved at automatisere virksomhedens processer med Microsoft System Center Orchestrator. Din organisation behøver ikke længere at anvende tid på arbejdsopgaver, som typisk er rutineprægede og derfor upopulære blandt medarbejderne. Orchestrator kan med fordel kobles sammen med din service management-løsning, så hele overblikket over alle opgaver fås et sted.

Automatisering i hele din virksomhed

Der ligger mange opgaver inden for IT, HR eller finans, som der med fordel kan automatiseres og gevinsterne kan være store. Eksempler inkluderer oprettelse af brugere i AD’et, workflow med tiltrædelse af ny medarbejder med automatisk bestilling af relevant udstyr. Oplysninger i et CRM-system kan også ske ved en given handling, eksempelvis oprettelse af kunder i ERP el. lign.

Microsoft System Center Orchestrator er en meget anvendt løsning til automatisering af workflows. Anvender du en service management-løsning og er der oprettet workflows i Microsoft Service Manager, vil det være helt naturligt at automatisere dele af workflows. Ud over workflows fra Service Manager vil Orchestrator ligeledes kunne anvendes til workflows i andre løsninger, bl.a. VMware, Citrix, m.fl.Undgå trivielle opgaver
og automatiser interne processer

Det opnår du med automatisering

Blandt fordelene ved at automatisere med Orchestrator er:

  • Automatiseringer figiver tid og ressourcer i IT-afdelingen og i andre interne funktioner
  • Hurtigere levering af serviceydelser i organisation
  • Flere personer kan løfte opgaver som før var bestemt for en eller få personer
  • Bedre kvalitet i leverancer
  • Bedre og ensartet kvalitet af leverancer

Eksempel på ROI

I eksemplet til højre har Syspeople automatiseret udvalgte HR- og IT-processer hos en kunde.

Virksomheden har sparet 250 timer pr. måned på automatiseringer. Der er taget udgangspunkti at hver automatisering normalt ville tage en medarbejder 5 min. hvilket er i underkanten. Se det viste eksempel her.

ROI eksempel automatisering

Andre afledte gevinster:

• Mindre ventetid i organisationen
    • Bliver lavet rigtig første gang
    • Færre kompetencekrav til udførende medarbejdere
Eksempler automatisering med Microsoft System Center Orchestrator

Hvor automatiseres der?

Eksempler på automatiseringer med Orchestrator tæller følgende:

Bestillinger: pc, telefoner, hardware, software.
Active Directory: Opret/nedlæg brugere, ændre password.
Exchange: Oprettelse/nedlæggelse, distributionslister m.m.
ERP: Fjern eller tilføj adgang, dataopdatering, batch-job
SQL: Opret ny database, adgang database
Sharepoint: Nyt site, adgang, opdateringer, liste manipulationer

Din tilgang til automatisering

Din tilgang til automatisering afhænger af din virksomheds behov og processer. Syspeople giver dig gerne sparring om hvor du kan forvente den største gevinst.

Automatiseringen kan være en naturlig del af de workflows, som måske allerede anvendes, eller workflows som skal etableres i virksomheden. Automatisering kan desuden med fordel integreres til service management løsninger som eksempelvis ServiceNow og Service Manager.

Ud over Microsoft Orchestrator tilbyder Syspeople også flere andre effektive og enkle værktøjer, der kan integreres med mange løsninger.

Vil du vide mere, og få en bred tilgang til automatisering med fokus på, hvor din virksomhed kan hente gevinster, så kontakt os på telefon +45 7034 5657 eller info@syspeople.dk..

Læs mere om automatisering

Vil du vide mere?

Lad os kontakte dig.