Overvågning med Operations Manager - SCOM

Med System Center Operations Manager, også kaldet SCOM, kan både it-drift, robotter, maskiner og andet udstyr overvåges fra centralt hold. Via dashboards og rød-gul-grøn indikatorer fås hurtigt overblik over hvor, der skal sættes ind, og alarmer kan sendes til relevante personer.

Overvågning med SCOM

Ligegyldigt om det er IT, andre enheder eller services, der skal overvåges, er System Center Operations Manager (SCOM) en af de mest anerkendte løsninger på området for overvågning. Via alarmer og overskuelige dashboards med grøn/gul/rød indikatorer, får man indsigt i tilstanden på de overvågede enheder og applikationer. Det betyder, at din service- eller drifts-organisation får et godt overblik over hvor, der er forhold, der bør rettes op på. I mange tilfælde vil det endda være muligt at foregribe, at brugere oplever nedbrud, da systemet ofte vil detektere uregelmæssigheder inden.

Ud over at forhindre nedbrud vil en SCOM-løsning også kunne bidrage til en væsentlig mere struktureret hverdag for de medarbejdere, der har ansvaret for driften af det pågældende udstyr. SCOM vil med den rigtige opsætning meget præcist kunne udpege hvilke forhold, der skal reageres på, og hvilke der ikke er væsentlige. En overvågningsløsning vil derfor også kunne bidrage til en højere effektivitet i din service- og driftsorganisation.



Overvåg alle
dine 
kritiske systemer

Eksempler på enheder og applikationer SCOM kan overvåge

En SCOM-løsning kan anvendes til at overvåge mange enheder, løsninger og services. Her er nogle eksempler på enheder, den kan overvåge:

IT-systemer

• Servere
• IT applikationer, bl.a. mail og ERP
• Databaser
• Print
• Websites og betalingssystemer

Andre enheder

• Produktionsenheder
• Robotter
• Lagersystemer
• Maskiner
• Vindmøller m.m.

Er du i tvivl, om SCOM kan overvåge din løsning, så kontakt os på +45 7034 5657.

Integrer din SCOM-løsning med service management

SCOM kan oprette incidents direkte i din service management-løsning. Ved at integrere service mangement med SCOM, kan du få et sammenhængende system, hvorfra den samlede prioritering, allokering og opfølgning kan ske.

SCOM er en del af System Center Suiten. Anvender man Service Manager fra System Center, er der derfor rigtig fin integration de to produkter imellem. SCOM kan også integreres med andre service management-løsninger, bl.a. ServiceNow.

Ved at koble et automatiseringsværktøj som f.eks. Operations Manager til overvågnings-løsningen vil man endvidere kunne få systemet til selv at udbedre udvalgte problemer og fejl.

De opsamlede data fra overvågningsløsningen gemmes, så historik kan danne baggrund for en mere langsigtet vurdering af enkelte enheder eller applikationer.

Aalborg Kommune anvender SCOM

Læs om, hvordan man i Aalborg Kommune har anvendt SCOM til at overvåge IT og infrastruktur.

SCOM - Aalborg Kommune

Preben Pedersen Aalborg Kommune udtaler bl.a.:

“Hele løsningen har været med til at skabe en stabil drift, og vi har kunnet anvende vores ressourcer langt bedre.”

SCOM og andre løsninger

SCOM integrerer fint ind i andre løsninger. Læs mere om relaterede emner her:

Overvågning 

Operations Manager - OMS

ServiceNow

Hos Syspeople finder du specialistviden indenfor både SCOM og integration melllem SCOM og andre løsninger, bl.a. ServiceNow. Ring +45 7034 5657 eller send mail til info@syspeople.dk for yderligere information.

Vil du vide mere om overvågning?

Lad Syspeople kontakte dig.