Syspeople tager ansvar

Med forretningsindsigt og dyb teknisk viden tager Syspeople ansvar for at skabe værdi til dit projekt og din virksomhed med ServiceNow og relaterede teknologier.

Forretningsværdi

Syspeople er en partner, der først og fremmest er der for dig. Vi er også en partner, som stiller spørgsmål og udfordrer dig. Derved kommer både du og vi længst i processen og bringer størst værdi til din organisation.

Governance

Syspeople gennemfører projekter med høj træfsikkerhed, og projekter leveres inden for planlagt tid og med maximal forretningsmæssig værdi for din virksomhed.

Det kan kun lade sig gøre, fordi vi med vores metodeapparat og governance-model har rigtig gode styringsredskaber. Vi anvender en agil projektmodel, der er bygget op over ServiceNows leverancemodel. Hvert projekt opdeles i delprojekter. Rækkefølge og prioritering af de enkelte delelementer bestemmes ud fra den forretningsmæssige værdi, som projektet tilfører din virksomhed. For hvert delprojekt opstilles der mål og tidsmæssige afgrænsninger, og ved afslutning medvirker vi til at sikre, at du får det forventede udbytte af løsningen. Både du og Syspeople har altid fuldt overblik over projektet.

Ordentlighed

Der er mange eksempler på at løsninger ikke dokumenteres, og på grund af opbygning og løsningsarkitektur kan det vise sig problematisk senere at tilføje ændringer. Syspeople laver ordentlige løsninger, som er fremtidssikrede, og som kan tilrettes i takt med, at virksomhedens behov ændrer sig, både af dig, af Syspeople eller af 3. part. Det er en del af vores governance-struktur. Det betyder også, at vi ikke laver spaghetti-løsninger, hvor der ikke er overblik over, hvilke konsekvenser ændringer har andre steder i systemet. Dokumentation udarbejdes i overensstemmelse med dine ønsker.

Ordentlighed er i øvrigt et nøgleord for os - i både løsninger og vores tilgang til omverdenen.

Teamwork

Alle projekter hos Syspeople leveres af et team bestående af både løsningsarkitekter og teknisk velfunderede udviklere samt en projektleder. Som kunde vil du opleve os som en aktiv medspiller og facilitator af digital transformering på baggrund af hele den akkumulerede viden i projektteamet.
Alle medarbejdere er nøje udvalgt ud fra kompetencer og værdier. Selvom vi i Syspeople vokser, går vi ikke på kompromis med kommende medarbejderes kompetencer. Det sikrer, at vi leverer den rigtige service til vores kunder.