Nyheder i ServiceNow Release "Jakarta"

Den senest frigivne version til ServiceNow er navngivet "Jakarta". Syspeoples erfaringer med den nye version er foreløbigt rigtig gode, og vi finder ting som både administrativt og brugermæssigt giver god værdi. Her gennemgår vi nogle af de væsentligste ændringer. 

Bedre performance

Performanace med den nye version er forbedret, og for loading er forms er der en forbedring på hele 37% mens lister loader helt op til 25% hurtigere ifølge tests udført af ServiceNow på store miljøer.

Guidede ture slutbrugere

Det er nu blevet muligt at lave "step by step" guidede ture til slutbrugere, så de på en nem måde får mulighed for at sætte sig ind i funktionalitet i ServiceNow løsning.

De guidede ture kan anvendes på både standardfunktionalitet og de helt specielle tilretninger, som findes i netop din løsning.

Automatiserede tests

Allerede til Istanbul-releasen af ServiceNow kom der automatiserede tests. De automatiserede tests er med Jakarta forbedret. De scheduleres nu nemt og automatiseres uden manuelle handlinger. Efter udført test kan fås en oversigt over resultat af testen.

Syspeoples erfaring er, at der kan spares væsentlige ressourcer ved opgraderinger og implementering, og samtidig kan systemadministrator være sikker på at alt er testet i henhold til foreskrifterne så funktionalitet fejlsikres.

Benchmarking

Der følger væsentlige udbygninger af Benchmarking tool med til den nye version. Med benchmarking er der er mulighed for at holde KPI'ere op imod tilsvarende virksomheder i din branche. Benchmarking blev lanceret i den sidste version "Istanbul". I den nye version Jakarte er funktionen udbygget til også at omfatte CMDB.

Der kan nu måles på følgende KPI'ere:

  • Service Catalog: % Request Closed with SLA
  • Change: Average time to close a change type
  • Change: % of Emergency changes
  • Problem: Average time to close a problem
  • Problem: % of high priority problem
  • # of Incident created /per 100 users
  • # of request created /per 100 users
  • CMDB Health score: Completeness
  • CMDB Health score: Compliance
  • CMDB Health score: Correctness

Operational Intelligence

Med den nye version er også kommet en ny applikation:

"Analytics"

Applikationen gør det muligt at detektere anormale forhold i et it-landskab - også før de opstår. Det betyder, at der er hændelser, som man helt vil kunne undgå. For at kunne anvende Analytics er Event Management et krav.

Andre områder

Desuden har man med Jakarta fået tilført muligheder på andre områder, bl.a.:

Notifikationer i forbindelse med Change Requests. Mange virksomheder har fået notifikationer udviklet individuelt og anvendt et bredt udvalg af notivikationer. Nu er der mulighed for standard med ServiceNow at opsætte notifikationer.

Advanced forecasting - en feature der hjælper med automatisk at generere både trends og forecasts. Det betyder at beslutninger kan træffes på et bedre grundlag og du får med indførelsen af dette værktøj mulighed for at opsætte mål.

Interactive analysis med mulighed for at anvende forskellige former for filtre.

Kontakt

Vil du vide mere om Jakarte release eller ServiceNow?

Kontakt Syspeople på +45 7034 5657 eller info@syspeople.dk

Syspeople er specialister i ServiceNow 

Hos Syspeople finder du specialistviden - og vi rådgiver også om om integrationer over til Microsofts produktsuite.

Skab synergi
i dit IT-miljø

IT Service Management med Service Now