Service Mangement-løsninger optimerer og skalerer din virksomheds serviceforretning.

Specialister i
Service Management

Service Management

Løsninger til service management kan give dig og din organisation et bedre grundlag for at håndtere service requests og incidents. Løsningerne kan både håndtere services til dine kunder eller services overfor medarbejderne internt i din organisation, bl.a IT-services, HR-services m.m.

Service Mangement løsninger optimerer og skalerer

Med service management kan du optimere og skalere den serviceforretning eller serviceorganisation, som din virksomhed sikkert allerede har.

Services kan være målrettet eksterne parter, herunder services til kunder og samarbejdspartnere, eller services kan være interne services, f.eks. IT Service Management (ITSM), Shared Services, HR-services m.m.

I Syspeople implementerer og understøtter vi ServiceNow løsninger.

IT Service Management (ITSM)

IT Service ydelser udgør ofte en væsentlig andel af virksomhedens interne services. IT Service Management-løsninger (ITSM) anvendes i stadigt større omfang til at understøtte IT-afdelingens services. ITSM-løsninger er med til at sikre prioritering, allokering af de rette ressourcer samt overblik i en serviceorganisation.

Til nogle IT Service Management løsninger, er der mulighed for at tilkoble overvågning, workflows og automatisering, hvilket kan give den enkelte virksomhed store fordele.

IT Service Management systemer -  
prioritering, allokering og overblik

Med en ITSM-løsning kan der sættes en prioritering op som sikrer at de mest kritiske henvendelser opprioriteres og der er mulighed for opfølgning på service level agreements (SLA). Systemet sikrer endvidere at henvendelser automatisk sendes til de medarbejdere som er udset til at tage sig af netop den type henvendelser.

ITSM-løsninger tilbyder et glimrende overblik til både medarbejdere i serviceorganisationen og ledelsen på status fremdrift og målopfyldelser.

Til brugeren af services er der også gode værktøjer til indrapportering samt mulighed for status på egne sager.

Vil du vide mere om Service Management?

Lad Syspeople kontakte dig
Giv dine kunder
den bedste
service

Styring af din serviceforretning

Service management-løsninger er særdeles velegnede til at organisere og understøtte service-ydelser målrettet kunder og eksterne interessenter.

Service Management løsningerne sikrer at kundehenvendelser bliver registreret, organiseret, prioriteret og behandlet på den mest hensigtsmæssige måde. Har man periodiske services, hvor enheder skal serviceres med et vist interval, organiseres og styres de med fordel via en Service Management løsning.

Via løsningen organiseres arbejdet og alt historik på de enkelte enheder/kunder opsamles.

Arbejdet for eksterne montører eller servicefolk, også det der kaldes "field services" vil med fordel kunne administreres fra service management-løsningen.

Læs mere:

ServiceNow

Anvend ITIL

Når service management løsninger implementeres, kan det være en fordel at anvende ITIL-standarden som rettesnor for styring af dine services. ITIL står for "Information Technology Infrastructure Library" og er samling af best practices til specielt IT service management, som også kan finde anvendelse i uddrag inden for service management helt generelt.

For nogle virksomheder er det væsentligt at hele løsningen bygger på ITIL-framework mens det hos andre kan synes som en stor mundfuld og det kan derfor være mere hensigtsmæssigt at gå pragmatisk til værks og kun anvende udvalgte dele.

Det er vigtigt at du teamer op med folk som kan tage det med i deres leverance og rådgivning til dig.

Har du brug for at vide mere om hvordan ITIL kan bibringe dig værdi til din service management-løsning, tag fat i Syspeople på telefon +45 7034 5657 eller info@syspeople.dk.