Hvad er IT service management?

IT service management (ITSM) er en disciplin i virksomheden, som understøtter leverancen af IT-services til organisationen.

IT services leveres som et mix af mennesker, teknologi og processer, der understøtter leverancen lige fra design til kontinuerlig forbedring.

IT service management omfatter måden hvorpå IT services designes, planlægges, leveres, operationaliseres og kontrolleres, samt hvordan de efterfølgende forbedres kontinuerligt. Det hele defineres og leveres under hensyntagen til de behov, der findes i organisationen.

IT service management understøttes typisk af IT-teknologier og løsninger.

I Syspeople har vi valgt at understøtte løsningen ServiceNow, som vi leverer til at understøtte virksomhedens totale IT service management set up.

Discipliner i IT service management

IT service management (også benævnt ITSM) dækker bl.a. over følgende processer og discipliner, som alle understøttes af ServiceNow:


Incident management
 håndterer incidents (forringelse eller afbrydelse af normal drift af services). Her er overblik, håndtering og prioritering af sager væsentlige parametre.

Request fulfillment håndterer anmodninger om services, software eller hardware.

Problem management har til formål at undersøge problemer i IT-infrastrukturen via root cause analyser og eliminere gentagne incidents, som kan bidrage til at de-stabilisere IT-miljøet.

Change and release management refererer til den måde ændringer planlægges og implementeres i IT-infrastrukturen. Gennem change og release management undgår man bl.a. at ændringer genererer utilsigtede fejl som følge af manglende planlægning og test. Dermed sænkes omkostninger og risici, når der implementeres ændringer i IT-landskabet.


Service level management sikrer at IT services leveres indenfor de aftalte rammer og omkostningsniveau.

Knowledge management bidrager til effektiv dokumentation og genbrug af viden og giver slutbruger mulighed for selvhjælp, evt. selv at løse sagen uden direkte assistance fra IT-afdelingen.

Reporting giver et reelt øjebliksbillede ud fra konkrete data. Herved opnås handlekraft og mulighed for en fokuseret indsats.

Performance Analysis med adgang til historiske data giver mulighed for at vise udvikling over tid, sætte mål og forecaste fremtidige ITSM-resultater samt foretage detaljerede analyser.

Deltag i gratis webinarer om ServiceNow


Se udbud af webinarer


En IT-organisation der skaber værdi

Det væsentligste for en IT-organisation er at skabe værdi til virksomheden og understøtte virksomheden i opnåelsen af dens strategiske mål. Det kan bl.a. ske ved at:

  Levere stabil og pålidelig IT, service og support
  Nedbringe antallet af fejl, som rammer brugerne
  Sikre hurtig udbedring fejl og problemer
  Nedbringe nedetid
  Understøtte/initiere virksomhedens digitale transformation

Redskaber til IT service management

I mellemstore og store virksomheder er der et behov for hensigtsmæssige redskaber og instrumenter, som kan understøtte virksomhedens medarbejdere med IT service management og bidrage til løsningen af opgaver og problemer. Det er løsninger, der giver overblik, bidrager til håndtering, fejlretning, prioritering og automatisering af hele eller dele af processer. Ofte er det også værktøjer, som giver slutbrugeren mulighed for selv at agere.

I Syspeople har vi valgt at understøtte ServiceNow, som vi mener er et godt og solidt valg til service management. ServiceNow er en løsning, der kan gå både bredt og dybt og også kan håndtere andre "shared services" samt kundeservice. Læs mere om ServiceNow her.

Læs om IT Service Management løsningen ServiceNow

Om ServiceNow


IT service management og ITIL

IT service management disciplinen er uløseligt bundet sammen med ITIL-standarden. ITIL står for "Information Technology Infrastructure Library" og er et framework for best practices til specielt IT service management. ITIL hjælper helt fra planlægning af en service over design og idriftsættelse til forbedringen af servicen og giver overblik over de mest optimale procedurer, således at IT service management initiativet bedst muligt imødekommer forretningens behov.

I Syspeople understøtter vi hele ITIL-frameworket, og du kan altid få mere viden om, hvordan det kan komme dig til gode ved at tage en dialog med os. 

Overblik over it-supporten i DK Company med ITSM.

Med en organisation, der er fordelt på 4 lokationer, har det givet god mening at indføre ServiceNow i DK Company til at understøtte IT-supporten. Løsningen har bidraget med systematik og vidensdeling, og dermed givet værdi til både supportorganisation, brugere og ledelse.

Tobias Laursen, CIO, DK Company: 

"Syspeople har været gode til at holde os på sporet og understøttet en god forankring og best-practice implementering."

Digital transformation og ITSM

Digital transformation er et af de meget anvendte buzzwords i forbindelse med IT service management. Digital transformation er en væsentlig faktor i synliggørelsen af IT-afdelingen samt understøttelsen af hele organisationens kerneprocesser med IT-værktøjer og kan generere og signalere slagkraft i hele organisationen.

Digital transformation kan samtidig nemt blive til en udfordrende størrelse, som det er svært at få tag på. Hvordan griber vi bolden i min organisation? Hvilke muligheder har vi for at blive aktive medspillere og tage initiativer inden for digital transformation?

I Syspeople vil vi gerne bringe den digitale transformation i øjenhøjde, inspirere og gøre den konkret og målbar. Det gør vi bl.a. ved at bruge vores erfaring, udfordre og opsætte konkrete mål, der synliggøres og sikrer, at vi når i mål. I Syspeople anbefaler vi, at tage det hele i små bidder, så det bliver en iterativ proces, der kan bringe projektet helt i mål.

Vil du vide mere?

Udfyld felterne herunder, og vi vinder hurtigt tilbage.

Få medspil til digital transformation

Syspeople bidrager til at se målene fra alle vinkler, både IT-afdelingens og forretningens. Vores leverancemodel og træning tilsikrer, at vi har rollen med at udfordre og stille spørgsmål. Det betyder, at der både er et forretningsperspektiv og et IT-perspektiv inde over. Syspeoples holdning til et IT service management system er, at det ikke kun skal være IT-afdelingens redskab, men anvendes til at understøtte hele forretningen.

Kontakt os gerne for en dialog. Brug kontaktformularen i venstre side eller ring til os på +45 7034 5657.