Strategisk og værdiskabende IT ...

Få en IT Service Management løsning, der understøtter jeres strategiske mål og skaber værdi for hele virksomheden.

Hvad er IT service management?

IT service management (ITSM) er en disciplin i virksomheden, som understøtter leverancen af IT-services til hele organisationen.

IT services leveres som et mix af mennesker, teknologi og processer, der understøtter leverancen lige fra design til kontinuerlig forbedring.

IT service management omfatter måden hvorpå IT services designes, planlægges, leveres, operationaliseres og kontrolleres, samt hvordan de efterfølgende forbedres kontinuerligt. Det hele defineres og leveres under hensyntagen til de behov, der findes i organisationen.

IT service management understøttes typisk af IT-teknologier og løsninger.

I Syspeople har vi valgt at understøtte løsningen ServiceNow, som vi leverer til at understøtte virksomhedens totale IT service management set up.

SEO Alt text

En konkurrencemæssig fordel

I dag er det altafgørende for virksomhedens drift og konkurrenceevne at have en stabil, fremtidssikret og skalerbar IT Service Management løsning. Det vigtigste for en IT-organisation er at skabe værdi til virksomheden og understøtte virksomheden i at opnå de strategiske mål.

Derfor er det vigtigt at vælge en IT Service Management løsning, som gør det muligt at:

  • levere stabil og pålidelig IT, service og support
  • nedbringe antallet af fejl, som rammer brugerne
  • sikre hurtig udbedring af fejl og problemer
  • nedbringe nedetid
  • understøtte/initiere virksomhedens digitale transformation

På den måde kan I agere proaktivt i markedet og sikre optimal og effektiv udnyttelse af jeres tid og ressourcer.

Værktøjer til IT service management

I mellemstore og store virksomheder er der et behov for hensigtsmæssige redskaber og instrumenter, som kan understøtte virksomhedens medarbejdere med IT service management og bidrage til løsningen af opgaver og problemer.

Det er løsninger, der giver overblik, bidrager til håndtering, fejlretning, prioritering og automatisering af hele eller dele af processer. Ofte er det også værktøjer, som giver slutbrugeren mulighed for selv at agere.

ServiceNow - en fremtidssikret løsning
I Syspeople har vi valgt at understøtte ServiceNow, som vi mener er et godt og solidt valg til service management.

ServiceNow er en løsning, der kan gå både bredt og dybt og også kan håndtere andre "shared services" samt kundeservice.
Skab forretningsværdi med IT Service Management

ServiceNow er velegnet til at understøtte driften af hele din IT-organisation.

For de fleste IT-afdelinger handler det om at skabe værdi, både internt i IT-driftsorganisationen og for hele virksomheden. Derfor er det vigtigt at have værktøjer og systemer, som skaber struktur og overblik og giver adgang til at en effektiv behandling af hændelser og forespørgsler fra organisationen.

Med de rigtige værktøjer kan din driftsorganisation håndtere og prioritere mellem de mange daglige forespørgsler og hændelser (requests/incidents), som kan være kritisk for driften.

ServiceNow hjælper dig hele vejen, så arbejdet bliver både overskueligt og enkelt at gå til. Med en ServiceNow-løsning får din IT-organisation de rette værktøjer, som gør det nemt og hurtigt at levere en effektivt og kompetent service til hele organisationen.

Læs om ServiceNow

Discipliner i IT Service Management

IT Service Management (også benævnt ITSM) dækker bl.a. over følgende processer og discipliner, som alle understøttes af ServiceNow:


Incident management
 håndterer incidents (forringelse eller afbrydelse af normal drift af services). Her er overblik, håndtering og prioritering af sager væsentlige parametre.

Request fulfillment håndterer anmodninger om services, software eller hardware.

Problem management har til formål at undersøge problemer i IT-infrastrukturen via root cause analyser og eliminere gentagne incidents, som kan bidrage til at de-stabilisere IT-miljøet.

Change and release management refererer til den måde ændringer planlægges og implementeres i IT-infrastrukturen. Gennem change og release management undgår man bl.a. at ændringer genererer utilsigtede fejl som følge af manglende planlægning og test. Dermed sænkes omkostninger og risici, når der implementeres ændringer i IT-landskabet.


Service level management sikrer at IT services leveres indenfor de aftalte rammer og omkostningsniveau.

Knowledge management bidrager til effektiv dokumentation og genbrug af viden og giver slutbruger mulighed for selvhjælp, evt. selv at løse sagen uden direkte assistance fra IT-afdelingen.

Reporting giver et reelt øjebliksbillede ud fra konkrete data. Herved opnås handlekraft og mulighed for en fokuseret indsats.

Performance Analysis med adgang til historiske data giver mulighed for at vise udvikling over tid, sætte mål og forecaste fremtidige ITSM-resultater samt foretage detaljerede analyser.

IT service management og ITIL

IT service management disciplinen er uløseligt bundet sammen med ITIL-standarden. ITIL står for "Information Technology Infrastructure Library" og er et framework for best practices til specielt IT service management. ITIL hjælper helt fra planlægning af en service over design og idriftsættelse til forbedringen af servicen og giver overblik over de mest optimale procedurer, således at IT service management initiativet bedst muligt imødekommer forretningens behov.

I Syspeople understøtter vi hele ITIL-frameworket, og du kan altid få mere viden om, hvordan det kan komme dig til gode ved at tage en dialog med os. 

ITIL proces framework
Digital transformation og It Service Management

Digital transformation og ITSM

Digital transformation er et af de meget anvendte buzzwords i forbindelse med IT service management. Digital transformation handler om, hvordan  virksomhedens kerneprocesser kan understøttes af IT-værktøjer og systemer. Derfor er det en væsentlig faktor i synliggørelsen af IT-afdelingens værdiskabelse.

Digital transformation kan samtidig nemt blive til en udfordrende størrelse, som det er svært at få tag på.

  • Hvordan griber vi bolden i min organisation?
  • Hvilke muligheder har vi for at blive aktive medspillere og tage initiativer inden for digital transformation?

I Syspeople vil vi gerne bringe den digitale transformation i øjenhøjde, inspirere og gøre den konkret og målbar. Det gør vi bl.a. ved at bruge vores erfaring, udfordre og opsætte konkrete mål, der synliggøres og sikrer, at vi når i mål.

I Syspeople anbefaler vi, at tage det hele i små bidder, så det bliver en iterativ proces, der kan bringe projektet helt i mål.

Vores tilgang til IT Service Management

I Syspeople er vores holdning til et IT service management system er, at det ikke kun skal være IT-afdelingens redskab, men et redskab der anvendes til at understøtte hele forretningen.

Forretning og IT

Syspeople bidrager til at se målene fra alle vinkler, både IT-afdelingens og forretningens. Vores leverancemodel og træning tilsikrer, at vi har rollen med at udfordre og stille spørgsmål. Det betyder, at vi arbejder ud fra både et forretningsperspektiv og et IT-perspektiv.

Læs mere om vores måde at arbejde på

Om Syspeople

Medarbejder i Syspeople

Har I brug for sparring?


Du er altid velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak om jeres muligheder. 

Kontakt os