HR Service Management

Undersøgelser viser at HR-medarbejdere, inklusiv beslutningstagere i HR-afdelingen, dagligt anvender mange timer på at håndtere og svare på rutinehenvendelser på telefon og e-mail.

Ved at digitalisere og automatisere behandlingen af henvendelser frigøres der tid i HR-afdelingen, og virksomhedens medarbejdere oplever en hurtig og effektiv behandling af sager. ServiceNow tilbyder brugervenlige og effektive værktøjer til at understøtte virksomhedens HR-Services og skabe overblik i hele HR-organisationen.

Ved at systematisere henvendelserne i ServiceNow kan svar og løsninger routes, organiseres og i nogle tilfælde automatiseres. HR-organisationens effektivitet stiger, og brugerne oplever, at det bliver nemmere at afgive forespørgsler og hurtigt at modtage svar.

HR-portalen i ServiceNow

Alle HR-services findes i "Employee Service Center", der er en medarbejder-portal, som kan tilgås fra både PC og mobile enheder.

Det viste udbud af services kan styres ud fra medarbejderens tilhørsforhold og andre parametre. HR-portalen giver bl.a. medarbejderen adgang til:

 • HR-servicekatalog
 • Indsendelse af spørgsmål til HR
  • til manuel besvarelse
  • til automatiseret behandling
 • Tracking af allerede indsendte cases
 • Knowledge-base
 • Opgaver til medarbejderen
 • Chat med HR

HR-portalen kan samkøres med IT-portalen, så brugeren får samme oplevelse, om de bestiller ydelser fra IT, HR eller fra andre afdelinger i virksomheden.

Workflows til HR processer

Ofte er der fastsatte processer for, hvad der skal ske i givne situationer, og hvem der har ansvaret for en given aktivitet eller delproces. Uden understøttende værktøjer kan det være udfordrende og tidskrævende at bevare overblikket i en presset hverdag.

Det gælder eksempelvis "onboarding processen", når en medarbejder ansættes. PC og telefon bestilles, arbejdsplads klargøres, introduktionsmøder planlægges og mange andre ting sættes i værk, oftest efter en stram tidsplan. Det kan være udfordrende at bevare overblikket over så mange opgaver, som involverer mange forskellige medarbejdere i organisationen.

Med ServiceNow bliver det enkelt at styre processen, og samtidig vil mange dele af processen helt eller delvist kunne automatiseres. Eksempelvis kan medarbejderen få mulighed for selv at foretage valg mellem tilladte PC'ere og telefoner, og bestilling kan ske helt automatiseret hos leverandør - med eller uden godkendelse fra leder.

Vil du vide mere?

Lad os kontakte dig

HR-processer

ServiceNow kan styre alle relevante processer og integreres med andre løsninger og systemer. Blandt de oftest understøttede HR-processer i ServiceNow er:

 • Onboarding proces
 • Offboarding proces
 • Ændring af job-funktion
 • Ændring af oplysninger
 • Orlov

I Syspeople har vi erfaring med, hvordan forskellige HR-flows virker og bringer mest værdi. Ofte vil integration til andre løsninger, f.eks. HR-løsninger, ERP-systemer m.m. også kunne bidrage til en mere effektiv proces. Vi hjælper dig gerne på vej og giver feedback på, hvor du med fordel kan systematisere og automatisere.

Kontakt os

Ønsker du mere viden om, hvordan HR-løsningen i ServiceNow kan bidrage til at skabe værdi i din virksomheds HR-afdeling og hos virksomhedens medarbejdere, så tag fat i Syspeople. Udfyld kontaktformular herover eller kontakt os på e-mail: info@syspeople.dk eller telefon +45 7034 5657.