Skab sammenhæng mellem IT og forretning ...

Med CSDM får du et generisk rammeværktøj, som hjælper med at identificere de sammenhænge, som giver værdi for netop jeres virksomhed.

Hvad er Common Service Data Model?

Med Common Service Data Model (CSDM) tilbyder ServiceNow en fleksibel, men stadig struktureret tilgang til at modellere og fastholde de sammenhænge, som giver værdi for netop ens egen organisation. CSDM er et generisk rammeværktøj. Den indeholder en lang række foruddefinerede tekniske og logiske elementer, samt forskellige relationstyper, som beskriver samspillet mellem elementerne. (For eksempel; at en given applikation kører på en bestem server. Eller; en organisatorisk enhed forbruger en bestemt service).

Overordnet anskuer CSDM verden i 3 perspektiver:

  • Det forretningsmæssige perspektiv
  • Det tekniske perspektiv
  • Det designmæssige perspektiv.

Det er ikke givet, at man har behov for alle perspektiver eller alle elementer i de enkelte perspektiver. Modellen favner bredt, og vi anbefaler under alle omstændigheder en trinvis ibrugtagning.
Læs mere om de tre perspektiver nedenfor.

Common Service Data Model 3.0 - Model fra ServiceNow

Modellen er genskabt efter ServiceNows visualisering af CSDM 3.0.

Få overblik over IT-landskabet med Common Service Data Model (CSDM)

Hvorfor anvende CSDM?

De fleste virksomheder har i dag et meget komplekst IT-landskab, hvor det kan være svært at danne overblik over sammenhænge, afhængigheder, brug og ansvar på tværs af funktioner og afdelinger. Desuden er behovene meget forskellige, alt efter hvilket perspektiv man betragter IT-landskabet i.

Nogle interesserer sig for stabilitet og driftssikkerhed; deres behov er forstå hvordan en fejl på hver enkelte teknisk komponent kan påvirke brugerne i forretningen. Andre interesserer sig for økonomi og for, hvordan omkostningerne til tekniske installationer og drift fordeler sig på services, som prissættes og sælges. Nogle fokuserer på databeskyttelse og ønsker at vide hvor og hvordan personfølsomme data håndteres, mens andre har brug for et strategisk overblik over hvordan applikationsporteføljen understøtte essentielle forretningsprocesser.

Ved at anvende CSDM bliver det muligt at danne et overblik over IT-landskabet og forstå sammenhænge og behov på tværs. Med andre ord hjælper CSDM med at skabe sammenhæng fra teknologi til forretning.

Forstå CSDM i dybden

Vil du vide mere om CSDM og hvordan det kan skabe værdi for jeres organisation?
Så se vores Breakout Session fra WORKFLOW20, hvor Hans Ole dykker ned i CSDM.

Se video nu

Det forretningsmæssige perspektiv i Common Service Data Model (CSDM)

Det forretningsmæssige perspektiv (Sell/consume)

I dette perspektiv er der fokus på at forstå leverancen af IT-ydelser, som de opfattes af slutbrugerne. Det er her leverancen defineres som forretningsservices og knyttes til aftaler om pris og kvalitet. Har man brug for at håndtere samme service i flere varianter, giver modellen også mulighed for det.

Der arbejdes her med en logisk forståelse af services, som er egnet til dialog med forretningen, rapportering og selvbetjening. Det kan være udstilling af services og supplerende ydelser i servicekataloger, eller det kan være mulighed for at søge efter supportinformation eller foretage fejlrapportering.

Modellen åbner endvidere op for en systematisk registrering af hvilke brugere, der benytter hvilke services. Det kan bl.a. anvendes til forbrugsafregning eller målrettet kommunikation omkring fejl eller planlagte servicevinduer.

Det tekniske perspektiv

Et væsentligt element i det tekniske perspektiv er den klassiske CMDB. Den findes naturligvis stadigvæk. Og den er stadig helt central. Lidt forenklet kan man sige, at den klassiske CMDB er kernen i CSDM, som de forskellige perspektiver er bygget op omkring. De allerede kendte repræsentationer af tekniske elementer (Confiuguration Items) findes fortsat her.

Væsentlig er også definitionen og forståelsen af tekniske services. Her er ikke alene tale om, at nogle af vores installationer tilvejebringer services, som har et mere tekniske formål end et forretningsmæssigt formål.

CSDM giver i det tekniske perspektiv mulighed for at modellere og overskue disse komplekse sammenhænge og afhængigheder. En kompleksitet, som for mange øges yderligere idet også eksterne partnere reelt er en del af modellen som følge af outsourcing. Og som det er tilfældet mod forretningen, da behovet for at kunne håndtere aftaler om support, pris og kvalitet er lige så væsentlig her.

Det tekniske perspektiv i Common Service Data Model (CSDM)
Det designmæssige perspektiv i Common Service Data Model (CSDM)

Det designmæssige perspektiv

Her anskues IT-landskabet fra et overordnet og strategisk perspektiv. De primære interessenter er arkitekter, beslutningstagere og økonomisk ansvarlige. Der er her mulighed for at modellere, hvordan forretningsprocesser og nødvendige kapabiliteter understøttes af applikations-porteføljen.

Samtidig kan man fastholde sammenhængen til de faktiske tekniske instanser af applikationerne (som findes i det tekniske domæne), hvilke understøtter overblik over f.eks. compliance med licensaftaler og lokale lovkrav.

Endelig kan man benytte elementerne i design perspektivet til at fastholde hvilke processer / kapabiliteter, der understøttes af konkrete forretningsservices, - og dermed eksempelvis præcisere behovet for ændringer eller investeringer i IT-landskabet som følge af planlagt forretningsudvikling. 

Kom godt i gang med CSDM

Ønsker I at anvende CSDM? Hos Syspeople hjælper vi jer igennem hele processen med at definere behov, opstille brugsscenarier, udvælge relevante elementer fra modellen og implementeringen.
Kontakt os allerede i dag og hør om mulighederne med CSDM i jeres virksomhed. 

Ring på: +45 7034 5657