En service management løsning tilpasset organisation, ITIL og interne processer

OK har med værktøjer og assistance fra Syspeople videreudviklet deres service management-løsning. Løsningen tager udgangspunkt i ITIL-standarden, men med en pragmatisk tilgang, der passer til virksomhedens behov og ønsker for registreringer.

OK havde allerede implementeret Microsoft Service Manager i samarbejde med en anden leverandør, men var nået til et punkt, hvor der var behov for eksperthjælp på nogle områder.

OK stod med en Microsoft Service Manager-løsning, der ikke var færdigimplementeret. Man vidste, at der var behov for specialistviden for at nå i mål. Efter en dialog med Microsoft, hvor der blev peget på nogle partnere, og et møde med Syspeople valgte OK, at Microsoft Service Manager skulle færdigimplementeres af Syspeople.

IT-Brugerservicechef Bente Skøtt har ikke fortrudt valget af Syspeople: ”Vi har selv kompetencer indenfor ITIL, men Syspeople kom med stor viden om, hvordan vi fik en service management løsning tilpasset til ITIL under hensyntagen til vores egne processer. De forstod behovet for at forene ITIL med en pragmatisk tilgang og rådgav med udgangspunkt i det.”


"Syspeople har en stor viden om service management. En viden, som vi har haft gavn af."


Bedre løsningMed implementeringsassistance fra Syspeople er OK nu i luften med en bedre Microsoft Service Manager. OK har desuden anskaffet nogle af de komponenter, som Syspeople har udviklet, der gør brugen af Service Manager smidigere. Sammen med implementeringsassistancen og de råd og hints, som OK fik fra Syspeople undervejs, har det betydet, at OK har fået en væsentlig bedre løsning end før.

Udfordring

OK havde allerede implementeret Microsoft Service Manager i samarbejde med en anden leverandør, men var nået til et punkt, hvor der var behov for eksperthjælp på nogle områder.

Løsning

Microsoft Service Manager blev udvidet med værktøjer fra Syspeople, og der er løbende foretaget tilpasninger til systemet, der betyder, at Service Manager matcher virksomhedens behov. I dag modtager man henvendelser fra brugere via telefon og via e-mails. Mails oprettes automatisk i systemet og telefonhenvendelser oprettes manuelt, når det giver mening.

Resultat

Efter endt implementering har man en løsning, der understøtter incident og change management. Løsningen tager udgangspunkt i en pragmatisk tilgang. Uden at skulle registrere for meget har man alligevel fået nogle gode værktøjer, der giver overblik over de brugerrelaterede henvendelser i it-afdelingen.

Vil du vide mere?

Lad os kontakte dig.

"Syspeople kom med stor viden om, hvordan vi fik en service management løsning tilpasset ITIL under hensyntagen til vores egne processer."

Bente Skøtt oplever, at Syspeople bidrager med rådgivning, som kan forbedre løsningen og ikke blot er interesseret i at generere salg: ”Bl.a. har Syspeople sparret med os om, hvordan vi får etableret vores egen form for configuration management system med enkle værktøjer, så det stadig er synligt i service management løsningen. Når vi slår en bruger op nu, kan vi se, hvilken PC og hvilken hardware brugeren har.”

Bente Skøtt har indtryk af, at Syspeople har en reel tilgang til deres kunder: ”Vi oplever, at Syspeople’s virkelig ønsker at give os den bedste løsning, uden skelen til egen vinding. Vores erfaring er, at det arbejde, Syspeople leverer, er struktureret. Opgaver kan godt rykke sig tidsmæssigt, men så sker det efter aftale eller på baggrund af en anderledes prioritering.” Bente Skøtt fortsætter: ”Vi har fået et bedre system, efter Syspeople kom ind i billedet. Syspeople har en stor viden om service management. En viden, som vi har haft gavn af.” ”Når der har været driftsmæssige udfordringer, har Syspeople været kompetente og hurtige til at hjælpe.”