LINAK har effektiviseret IT-afdelingen med en Service Management løsning

LINAK har med en service management-løsning skabt overblik over de mange opgaver, der kommer ind i IT-afdelingen. Opgaverne kan nu fordeles på flere personer, og sager kan prioriteres efter hvor kritiske de er.

En kraftig vækst gav LINAK udfordringer med skalering af IT-support og service til den voksende organisation. Det betød, at der lå et voldsomt pres på nogle af IT-afdelingens medarbejdere, og det var svært at skalere og dele opgaverne ud på hele IT-organisationen. Desuden var prioritering af de enkelte opgaver vanskelig.

 

linak har indført service manager

LINAK valgte Microsoft og Syspeople

Anette Aggerholm, IT Project Manager ved LINAK, fortæller om forløbet:

"Syspeople blev positivt omtalt i netværket. Efter en dialog med Syspeople og et besøg hos en kunde fik LINAK et godt indtryk af Syspeople som leverandør. Valget faldt derefter på både Service Manager og Syspeople.

Vi ville have nogen, der virkelig vidste, hvad de talte om. Det fik vi med Syspeople. De er meget kompetente.”

"Vi ville have nogen, der virkelig vidste, hvad de talte om. Det fik vi med Syspeople." 

Incidents og service requests

Anette Aggerholm: “Vi anvender løsningen til både incidents og service requests. Via en portal kan brugerne bestille IT-services og oprette support-sager. De bliver via en formular bedt om at afgive alle relevante oplysninger, som betyder, at vi i IT-afdelingen kan allokere de rigtige ressourcer til opgaven. På baggrund af oplysningerne prioriteres sagen i Service Manager”.

Nogle steder har LINAK fået oprettet workflows i tilknytning til sagerne. Eksempelvis når en medarbejder bestiller en telefon, sender systemet først bestilling til godkendelse hos medarbejderens chef inden bestilling effektueres.

Effektive workflows

Vil du vide mere?

Lad Syspeople kontakte dig.

Brugerne har med indførelsen af løsningen fået et nemt og tilgængeligt interface til både service requests og incidents. Som bruger får man en sikkerhed for, at sagen bliver håndteret, og man har altid mulighed for at se fremdrift på sagen.” Med systemet er det desuden blevet synliggjort hvor mange service requests og incidents, som IT-afdelingen rent faktisk håndterer.


Den største gevinst ved indførelsen af løsningen ligger i det overblik LINAK internt i IT-afdelingen har fået. Det er nu muligt at få bedre struktur på arbejdet, og det er nemmere at allokere de rigtige ressourcer til sagen.

Sammen med Syspeople har LINAK netop igangsat et SCOM-projekt, som skal overvåge servere og it-systemer. Planen er at lade alarmerne fra SCOM gå ind over helpdesk-systemet, så de to systemer integreres. Fremadrettet planlægger LINAK desuden at tage Asset Management i brug. Der er fordele ved at have dokumenteret, hvem der har hvilke enheder og samtidig at kunne følge historik på de enkelte enheder, som registreres under medarbejdere.

Anette Aggerholm mener, at det har været et godt forløb“Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med Syspeople. Vi har modtaget god rådgivning, og de personer, vi har talt med, ved hvad det handler om.
Når Syspeople er her, bliver der lavet mange opgaver.”“Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med Syspeople."